Đăng bởi

Người đầu tiên trồng cà phê tại Khe Sanh?

Theo hồi ký của những cựu chiến bình Mỹ, hồi ký của những người Pháp đầu tiên sinh sống khai phá vùng đất Khe Sanh để làm nên những đồn điền cà phê đầu tiên, cùng với những tư liệu được lưu giữ tại Bảo tàng khoa học tự nhiên Paris (Pháp) đã chỉ ra Eugene Poilane là người đầu tiên trồng cà phê tại vùng đất Khe Sanh.

Eugene Poilane sinh ra ở vùng Saint-Sauveur de Landemont (Pháp). Ông đến miền nam Việt Nam lần đầu năm 1909 với công việc của công nhân pháo binh. E. Poilane đến Khe Sanh lầ đầu 1918 và quay trở lại trồng cà phê tại đây 1926.

Từ công nhân pháo binh trở thành nhà khoa học nổi tiếng, sưu tập, mô tả được hơn 36.000 loài thực vật được lưu giữ tại Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia tại Paris, phát hiện hơn chục loài mới, có nhiều loài thực vật mang tên ông. Một sự nghiệp khoa học chói lọi.

Căn nhà của Eugene Poilane

Ông đến Khe Sanh lần đầu 1918, trở lại đây định cư vì thấy tiềm năng ở đây để phát triển sự nghiệp. Bắt đầu trông cà phê năm 1926 (trong khi vẫn tiếp tục công việc của nhà khoa học tận đến 1947), mất 1964 tại đây do tại nạn.

Hình ảnh E. Poilane khi về già
Các con trong số các người con của ông E. Poilane

Nguồn: PoilaneCoffee.com